Niewielkie osiedle z widokiem na tynieckie opactwo


Niewielkie osiedle z widokiem na tynieckie opactwo


Projekt niewielkiego osiedla w atrakcyjnej pełnej zieleni podkrakowskiej okolicy. Praca polegała na adaptacji 6-ciu gotowych projektów architektonicznych do warunków terenu inwestycji. Zadanie nie było łatwe ze względu na skomplikowane uwarunkowania na działce: bardzo wysoki poziom wód gruntowych, przebiegającą przez teren linię energetyczną wysokiego napięcia oraz na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nakładające obowiązek zachowania stosunkowo dużej ilości terenów zielonych. Pomimo trudności pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w kilka tygodni.