Nowe podcienia krakowskiej PWST


Nowe podcienia krakowskiej PWST


W kwietniu uzyskaliśmy pozwolenie na przebudowę podcieni krakowskiej PWST. Nowy, ekspozycyjny charakter zyska przejście u zbiegu ulic Piłsudskiego i Straszewskiego.

 

Oczyszczona i odrestaurowana zostanie istniejąca kamienna posadzka. Hol rozświetlony będzie nowoczesnym systemem oświetleniowym, a ażurowy mur zewnętrzny wypełnią historyzujące okna nawiązujące stylem do całości kamienicy. Ta wersja przebudowy jest kompromisem, który wypracowano pomiędzy odważną i nowoczesną wizją architektoniczną, a zachowawczym stanowiskiem konserwatora.

 

Wewnątrz, na ścianach holu pojawią się te najbardziej rozpoznawalne i powtarzane słowa, które w ciągu dziesięcioleci wypowiadane na tutejszych scenach rozsławiły uczelnię oraz jej mistrzów. Nadrukowane cytaty mają spełniać rolę intrygującej wizytówki tego miejsca – widoczne będą już z ulicy, ale przechodzień, by móc przeczytać je w całości, musi wejść do środka. I o to chodzi.