Oferta

zawsze dopasowana do klienta

Doradzamy i towarzyszymy klientom w trakcie całego procesu inwestycyjnego


OFERUJEMY

 • projektowanie wielobranżowe

 • prowadzenie procedur administracyjnych związanych z inwestycjami budowlanymi

 • uzyskiwanie decyzji i pozwoleń (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, decyzje o środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne i in.),

 • kompleksowy nadzór procesu budowlanego (w tym m.in. analizy pod kątem możliwości realizacji inwestycji, wstępne analizy kosztów, kontrola kosztów, nadzory autorskie)

 • doradztwo w zakresie prawa budowlanego,

 • opinie specjalistyczne i ekspertyzy techniczne, konserwatorskie, prawne, krajobrazowe i in. związane z procesem inwestycyjnym

PROJEKTUJEMY

 • budynki użyteczności publicznej (służba zdrowia, hotele, szkoły, biura)

 • obiekty handlowe i usługowe

 • budynki wielorodzinne

 • obiekty przemysłowe

 • przebudowy i adaptacje zabytków

 • architekturę krajobrazu

 • obiekty nietypowe o szczególnych wymaganiach estetycznych lub technicznych

 • aranżację wnętrz

PRZYGOTOWUJEMY

 • programy funkcjonalno-użytkowe

 • studia programowo-przestrzenne

 • inwentaryzacje

 • programy konserwatorskie

 • kompleksowo wszystkie fazy projektu – koncepcje, projekty budowlane wraz z uzgodnieniami rzeczoznawców, projekty wykonawcze

 • uzyskujemy odstępstwa od obowiązujących przepisów

 • przedmiary i kosztorysy, zbiorcze zestawienia kosztów

 • ekspertyzy, opinie specjalistyczne

 • dokumentacje powykonawcze

WSPÓŁPRACUJEMY

ze stałym zespołem projektantów branżowych, kosztorysantów i kontrolerów kosztów, rzeczoznawców sanepid, bhp i ppoż, a także kancelarią prawną, rzeczoznawcą majątkowym, agencjami reklamowymi oraz firmami wykonawczymi

PONADTO

 • czuwamy nad kosztami inwestycji już od etapu koncepcji i projektu budowlanego

 • pełnimy nadzory autorskie

Nasi klienci