← POWRÓT

Budynek-maszyna

Ma funkcjonować sprawnie, wydajnie i ekonomicznie

Budynek-maszyna.
Ma funkcjonować sprawnie, wydajnie i ekonomicznie


O projektowaniu i realizacji hal serwisu opakowań dla Grupy CAN-PACK S.A., lidera wśród producentów opakowań napojowych – opowiada architekt Paweł Rygiel


Magdalena Bobrowska: Can-Pack jest jednym z kluczowych producentów opakowań na rynku europejskim; nawiązaliście współpracę przy zaprojektowaniu hali w Brzesku, obecnie realizujecie już trzeci obiekt dla tego inwestora. Jak zacieśniała się wasza współpraca?

Paweł Rygiel: Generalny wykonawca hali w Brzesku zgłosił się do nas z propozycją wykonania projektu wykonawczego. Po realizacji projektu, kiedy hala była już sprawnie funkcjonującym zakładem, Inwestor bezpośrednio zwrócił się do nas z propozycją zrealizowania podobnej hali w Bydgoszczy i prawie równocześnie z planem budowy placówki medycznej w Brzesku.

MB: Co było istotą projektu w przypadku hali w Brzesku?

PR: Naszym zadaniem było uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie niektórych dość trudnych rozwiązań, jak np.  rozwiązanie ściany oddzielenia pożarowego budynków – jeden z nich ma bardzo dużą gęstość obciążenia ogniowego, a tuż przy nim znajduje się inny budynek na całkowicie odrębnej działce. Chodziło o taką metodę, która sprawdzi się pod względem zarówno technicznym, jak i ekonomicznym.

MB: Jakie wytyczne determinowały pracę nad tym tematem?

PR: Budynek miał być maksymalnie racjonalny – tani w realizacji i przy użytkowaniu stwarzać jak najmniej ograniczeń możliwości jego wykorzystania – pod względem komunikacyjnym, funkcjonalnym,  rozmieszczenia wyposażenia, itp. W praktyce obiekt ma funkcjonować jak maszyna – sprawnie, wydajnie i ekonomicznie. Dlatego w przypadku budownictwa przemysłowego, np. takiej hali o charakterze magazynowo-serwisowym, zdecydowanie najbardziej liczy się nasza sprawność organizacyjna, terminowość w dostarczaniu dokumentacji na budowę, gdzie harmonogram jest bardzo napięty, określony z dokładnością co do jednego dnia. Rolą naszego biura była koordynacja wszystkich branż – m.in. konstrukcji, instalacji i innych – od niej zależy płynność realizacji.

MB: Wiecie jak to robić. Co przesądza o sukcesie?

PR: Wiemy, jak ważny jest stały kontakt z klientem i ze środowiskiem, w którym pracujemy. W trakcie realizacji uczestniczyliśmy w cotygodniowych radach budowy, co dawało możliwość regularnej weryfikacji informacji. Budowa jest procesem bardzo dynamicznym, dlatego musimy ciągle monitorować zmieniającą się sytuację, reagować na bieżące potrzeby, na pojawiające się ze strony inwestora czy generalnego wykonawcy nowe wymagania. Doradztwo i towarzyszenie klientowi w całym procesie realizacji uważamy za jeden z tych obszarów, który jest istotną wartością dodaną,  właściwie podstawą efektywnej współpracy – jest gwarantem odpowiedzialności za jakość.

 

Hala serwisu opakowań Can-Pack 

lokalizacja: Brzesko

autorzy: Paweł Rygiel, Anna Rygiel

zespół projektowy: Paweł Rygiel, Anna Rygiel, Robert Domagała

inwestor: CPRE Sp. z o.o. Can Pack Group

generalny wykonawca: Tarcon Sp. z o.o.

pow. użytkowa: 6091m2

projekt: 2013

realizacja: 2013