← POWRÓT

Nowy kampus

Nowy kampus dla Wydziału Mechanicznego

 

Sytuacja wyjściowa 

Inwestor – Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej – poszukuje koncepcji na rozbudowę kampusu w Czyżynach. Trzy instytuty wydziału przedstawiają swoje programy, w których określono potrzeby dotyczące każdej z jednostek pod względem ilości i rodzaju przestrzeni oraz jej funkcjonalnego wykorzystania. Kontekstem dla projektowanych obiektów jest budowany w latach 70. i nieukończony kompleks budynków autorstwa Witolda Cęckiewicza.

Idea projektu

Zaproponowaliśmy rozwiązanie, w którym zapleczem dla trzech instytutów będą trzy budynki o funkcji dydaktycznej wraz z laboratoriami oraz odrębne budynki dziekanatu, sali audytoryjnej oraz stołówki.

W modernistycznym założeniu Cęckiewicza elementem charakterystycznym dla całej konstrukcji, był podłużny szklany łącznik wsparty na słupach i łączący poszczególne bryły na poziomie pierwszego piętra. Nawiązaliśmy do tej idei poprzez zaprojektowanie przewiązki – jej lekka konstrukcja łączy budynki o prostej, naśladującej tę cenckiewiczowską, bryle z budynkami o zdecydowanie innej formie – sali audytoryjnej w kształcie owalnym oraz dziekanatem przypominającym falę.

Więcej przestrzeni, bardziej funkcjonalnie

Dotychczasowy układ nie posiadał wyrazistego centrum. W naszej koncepcji tę funkcję spełnia wewnętrzny dziedziniec ozdobiony zielenią oraz posadzką z lustrami wody o geometrycznym kształcie. W efekcie jest to nowa przestrzeń użytkowa oraz reprezentacyjna dla uczelnianej społeczności oraz gości odwiedzających uczelnię.

Projekt na miarę

Istotnym aspektem naszych działań było takie zaproponowanie realizacji projektu, które będzie przekonujące dla rady całego wydziału. W jednym projekcie należało uwspólnić nie tylko wizualne wyobrażenia trzech decydentów, ale także zaplanować  etapowość inwestycji zgodną z uwarunkowaniami ekonomicznymi wydziału i rzeczywistymi priorytetami poszczególnych jednostek.

Nowe budynki Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (obiekty mieszczące zespół dziekanatu wraz z aulą konferencyjno-wykładową oraz budynki Centrum Nowoczesnych Technologii Energetycznych, Centrum Pomiarów Współrzędnościowych i Centrum Badań i Zastosowań Przemysłowych) – koncepcja architektoniczna

lokalizacja: Kraków

autorzy: Paweł Rygiel, Anna Rygiel

zespół projektowy: Anna Rygiel, Paweł Rygiel, Agnieszka Gwiżdż, Robert Domagała

inwestor: Politechnika Krakowska

pow. użytkowa: 10 380 m2

projekt: 2011

realizacja: przygotowanie do realizacji